ข้อตกลงการค้าเสรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้า

สหราชอาณาจักรได้ลงนามในข้อตกลงตามหลักการกับญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากสหภาพยุโรป หลังจากวัน Brexit ในวันที่ 31 มกราคม 2020 สหราชอาณาจักรมีอิสระที่จะทำข้อตกลงของตนเองในการซื้อและขายสินค้าและบริการทั่วโลกข้อตกลงการค้าเสรีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้า โดยปกติจะเป็นสินค้า

แต่บางครั้งก็เป็นบริการด้วยเช่นกันโดยทำให้ราคาถูกลง สิ่งนี้มักทำได้โดยการลดหรือขจัดภาษี ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายข้ามพรมแดนข้อตกลงทางการค้ายังมีจุดมุ่งหมายเพื่อลบโควต้า จำกัด ปริมาณสินค้าที่สามารถซื้อขายได้การค้าสามารถทำได้ง่ายขึ้นหากประเทศต่างๆมีกฎเดียวกันเช่นสีของสายไฟในปลั๊ก ยิ่งใกล้กฎมากเท่าไหร่โอกาสที่จะต้องตรวจสอบสินค้าก็จะน้อยลงเท่านั้น